Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

Dijitalizasyon sayesinde sağlık sektöründe daha fazla değer yaratmak mümkün!

Teknolojinin ve dijital dönüşümün etkileri tüm sektörleri etkilerken, bu dönüşümün özellikle sağlık sektörüne getirdiği değişiklikleri ele almak üzere bu yıl ilk kez Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı zirvede sağlık sektörünün tüm paydaşları kamu, özel sektör ve akedemisyenler bir araya geldi. Özellikle Kronik Hastalık Yönetim Sistemlerinin bilinirliğinin artırılmasını hedefleyen etkinliğe, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Şevket On da konuşmacı olarak katıldı.

Şevket On, “Sağlıkta Dijitalizasyon ve Yeni Ufuklar” başlıklı sunumunda yapay zeka, derin öğrenme, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim gibi teknolojik gelişmelerin tüm sektörleri ve dünyayı değiştirdiğini vurguladı. Bu dijital dünyada toplanan verilerden faydalanabilmek için veri analizinin önemine değinen On, dijitalizasyon sayesinde daha fazla değer yaratmanın mümkün olduğunu belirtti. Şevket On sunumunda şunları ifade etti: “Sağlık sektöründe üretilen verilerin miktarı her yıl yaklaşık yüzde 48 artıyor. Siemens, dijitalizasyon alanındaki liderliğini sağlık teknolojilerine de yansıtarak bu verilerden azami faydayı sağlamaya yönelik çalışmalar yapıyor. Yapay zeka ve dijital alandaki çalışmalarımız, görüntüleme sistemleri, laboratuvar ve hasta başı ürün portföyü ile toplum sağlığı alanlarına da katkı sunmaktadır.”