Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Türkiye iş zekâsını kavradı”

Özgen Çetinkaya, Entegrasyon ve Analitikler Teknik Çözüm Mimarı

“Eldeki yatırım ile daha fazla üretmek, daha optimum işlem gerçekleştirmek ya da her aşamada maliyet optimizasyonu hedefleniyor.”

Şirketimiz İnfolitik, iş çözümleri, büyük veri analitikleri ve entegrasyon dünyasında uçtan uca çözüm sunuyor. Sektör bağımsız algoritmik iş yapılmasının önünü açıyoruz. Entegrasyon ve analitik dünyanın en bütünleşik çözüm tedarikçilerden TIBCO Software’in Türkiye çözüm ortağıyız. Katma değerli projelerimizde, genelde çok iyi bildiğimiz bu teknolojileri kullanıyoruz ama limitli değiliz. Bu yüzden gerçek zamanlı analitik çözümler, veri keşfi ve madenciliği, veri sanallaştırma, uygulama ve bulut entegrasyonlarının yanında sektör odaklı hazır çözümler de sunmaktayız.

Üretim, finans, lojistik, sigorta ve finansal kiralama hatta kamu için tak çalıştır şeklinde birkaç haftalık uygulamalar sunuyoruz. Segmentasyon, satış ve hata tahminleme, sepet analizleri, bir sonraki en iyi teklifin oluşturulması, müşteri analitikleri, ödeme performans takibi, alacak yaşlandırma, risk ve portföy analitikleri, makine öğrenmesi destekli sahtekârlık analizleri, iç denetim analitikleri ve anormallik bulma, ağ ve ilişki inceleme, iç denetim kontrol uygulamaları aslında çapraz bir çok sektörün ihtiyacı olarak görüyoruz. Endüstri 4.0 için analitik olgunluk ve yol haritası çıkarılması içinde danışmanlık vermekteyiz.

Kurumlar artık verimliliğe yoğunlaştı

Bahsi geçen projeler, direkt karar verilmeyi etkiliyor. Satış ve üretim süreçlerindeki doygunluk, kurumları verimlilik üzerine yoğunlaşmaya itti. Eldeki yatırım ile daha fazla üretmek, daha optimum işlem gerçekleştirmek ya da her aşamada maliyet optimizasyonu hedefleniyor. Firmalara düşen görev ise, iş analitiklerini ve makine öğrenme algoritmalarını olabildiğince çevik bir şekilde canlıya almak. Doğaları gereği bu süreçler bir kez geliştirilip, sürekli kullanılacak çözümler değiller. Tekrarlanan adımlar ile sürekli iyileştirme metotları izlenerek, çevik ve hızlı analizler ile işin omurgasında başarı garanti altına alınmalı.

Kurum içinde farklı ihtiyaçları adresleyen dağıtık çözümlerin güvenliğinin sağlanması, son dönemde yürürlüğe giren yasalar ile de zorunlu hale geldi. İç ve dış paylaşım için farklı kaynaklardan verilerin sanal entegrasyonu ve farklı güvenlik stratejilerinin uygulanması önem teşkil ediyor. Bunun için de veri sanallaştırma teknolojileri ile verilerin kullanıcılar için anlamlı hale getirilmesi, çeşitli güvenlik metotlarının uygulanabilmesi çok hızlı ve basit şekilde oluyor. En çok talebi bu noktada alıyoruz. Veriyi fiziksel taşımadan, sanal veri ambarları yaratırken kullanıcının disiplinli merkezi veri erişimini düşük TCO ile sağlıyoruz.

Bulut bilişimin özellikle işimiz olan entegrasyonlardaki ve analitiklerdeki gelişimi ciddi avantajlar yaratmaya başladı.

Bulut bilişim ciddi avantajlar sağlıyor

Bulut bilişimin özellikle işimiz olan entegrasyonlardaki ve analitiklerdeki gelişimi ciddi avantajlar yaratmaya başladı. Bulut yazılım çözümleri ile kurum içinde konuşlandırılmış yazılımlar arasında kusursuz çalışacak ara katmanlar hibrit bulut yaklaşımlarını mümkün kılıyor. Böylelikle DNA’dan çevik ve esnek olabiliyorsunuz. Direkt hız ve bakım avantajı sağlarken, aynı zamanda kiralama gibi yöntemlerle adım adım görerek yapılan yatırımlar için de ideal.

Büyük veri parametreleri ile veriye dayalı rekabet ve iş değeri üretme ihtiyacı kaçınılmaz hale getirirken, iş zekâsından iş analitiklerine dönüşüm hızı arttı. Türkiye iş zekâsını belirli bir seviyede kavradı; ama şu an çok daha büyük bir dünya var. Bu açıdan dönüşen iş analitikleri pazarının hak ettiği yatırım ve yönetim desteğini bulduğunu düşünmüyoruz. Veriden para kazanmayı isteyen yöneticilerin analitik projelerinin, tekrarlanan adımlar ile sürekli geliştirilmesi farkındalığına ulaşması için bir miktar daha zaman gerektiği düşünülmektedir.

En büyük avantajımız, bahsettiğimiz tüm çözümlerin kartopu büyümesi gibi küçük pilot uygulamalarla başlayıp, arzu edilen ölçeklere kadar çıkabilmesi. Firmaların büyüklüklerine bağlı olarak fazla sayıda kaynak ve veriler ile çalışabildiğimiz gibi çözümlerimizin tümünü limitli kaynaklar ile küçük ölçekli olarak da gerçekleştirebiliyoruz. KOBİ’lerin büyüklere istinaden, istekli ve hızlı karar almaları, çoğu zaman daha hızlı sonuç almalarına yardımcı oluyor.