Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

BMR veri tabanı güvenliği sırlarını paylaştı

BeyazNet’in bu yıl ikincisini düzenlediği “Bilişim Güvenliği Günlerinde” yer alan BMR Turkey, “Database Güvenliği ve Database Maskeleme” sunumu yaptı.

BMR Turkey’in danışmanı tarafından yapılan sunumda, kamu ve özel sektör bilgi işlem ve güvenlik yöneticilerine ürün ve çözüm seçiminde dikkat etmeleri gereken detay ve faydalar anlatıldı.

Özellikle, ulusal ve uluslararası yasalara (KVKK, PCI DSS, HIPPAA vb gibi) düzenlemelere uyum sağlayacak kurum ve kuruluşların ürün ve çözümlerinin test ve geliştirmesinde veya alt yüklenici kullanımında veri sağlandığı durumlarda tercih edilen “Data Maskeleme” yöntemi ile gerçek bilgiler hayali bilgilerle değiştirilerek görselleştiriliyor. Dinamik ve statik yapılan maskelemenin birden fazla veri tabanını aynı anda destekleyebilmesi bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Beyaz Net’in 10 Ocak’ta düzenlediği “Bilişim Güvenliği Günlerinde” tam gün KVK Kanunu detaylarıyla konunun uzmanları özelinde anlatıldı ve farklı panellerde tartışıldı. 2017 de konuşmaya başladığımız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 2018’de de en çok konuşulan konuları arasında yer almaya devam edecek. KVK Kanunu ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.