Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

Alpaslan TOMUŞ, Mikro Yazılım Genel Müdürü: “Mikro yazılım’da planlama, yönetim ve karar destek araçları tek çatı altında”

“Mikro ERP Kurumsal Kaynak Yönetimi, üretim yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonların tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayan en gelişmiş ERP çözümüdür.”

Türkiye’nin önde gelen kurumsal ve ticari yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım mühendisleri tarafından, hem KOBİ’lerde, hem de kurumlarda Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) süreçlerini maksimum verimle gerçekleştirmek için geliştirilen Mikro ERP, firmaların işlerini sağlıklı bir şekilde yönetmelerine ve verimliliği arttırmasına yardımcı oluyor.

Mikro Yazılım’ın uzman kadrosu ile eksiksiz biçimde sunduğu ERP çözümleri, şirket yapınızı baştan sona değiştirecek yeni bir iş yapış biçimine adım atmanızı kolaylaştırıyor. Mikro ERP’nin esnek ve modüler yapısı, kurumunuzun özel ihtiyaçlarına tam olarak uyum sağlayan bir çözüm sunarken, gelecekte ortaya çıkabilecek yeni gereksinimlere de şimdiden hazır olmanızı sağlıyor.

Türkiye’nin en köklü ERP’si

Mikro ERP, 1988 yılından bu yana kurumsal ve ticari iş yazılımları üreten Mikro Yazılım tarafından yıllardır yüzde 100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen en köklü ERP yazılımlarından biridir. Mikro ERP, üretim sektörü başta olmak üzere, hemen her sektördeki yüzlerce şirketin, kurumsal kaynaklarını en yüksek verimle kullanabilmelerini sağlıyor.

Mikro ERP Kurumsal Kaynak Yönetimi ürün ailesi, üretim yönetiminden personel yönetimine, dış ticaretten finans yönetimine, müşteri ilişkileri yönetiminden genel muhasebe yönetimine kadar tüm operasyonların tek platform üzerinden yönetilmesini sağlayan bugüne kadarki en gelişmiş ERP çözümüdür. Mikro’nun gelişmiş ERP çözümleriyle, kaynak planlama, finansal yönetim ve karar destek araçları tek çatı altında toplanıyor. Mikro ERP ile şirketlerin Envanter Yönetimi ve Finans Yönetimi süreçleri tasarruf ve verim odağında iyileşiyor.

Tüm bu ihtiyaçları ve daha fazlasını en etkin şekilde karşılayan Mikro ERP ürünlerinin işletmelere sağladığı önemli kazanımlar:

 • İşletmenin tüm iş süreçlerini kontrol altına alır.
 • Modüler ve genişleyebilir yapıyla en uygun maliyeti sağlar.
 • Rekabet gücünü arttırır.
 • Hızlı kurulum ve optimizasyon sürecine sahiptir.
 • Tedarikten müşteriye kadar bütünleşik yapı sağlar.
 • İş akışlarını uluslararası standartlara taşır.
 • Grup içindeki farklı şirketleri tek yönetimde birleştirebilen konsolidasyon özelliğine sahiptir.
 • Sınırları ve mesafeleri ortadan kaldırıp etkin bir planlama desteği sağlar.

Firmalar, sistem kurulum ve yönetim modülüyle Mikro ERP programlarını sistemlerine uygulayarak, kendi çalışma biçimleriyle ilgili (Maliyetleme şekli, dövizli kullanım gibi) akış parametrelerini belirleyip, kullanıcılara yönelik hak ve yetki tanımlamalarını gerçekleştirebilirler.

Sistem yöneticileri, KUR menüsü ile çalışanlara ait tüm görev ve yetkileri paylaştırabilir, bunun yanında kullanıcılara programda yapabilecekleri işlemlerle ilgili öngördükleri yetkiyi verebilirler. İşletmeye ait tüm hareketler, entegrasyon, merkez şube bilgi hareketleri de sistem yöneticileri tarafından belirlenen şekilde gerçekleşir. Mikro ERP bu özellikleriyle kurumsal işletme modelleri oluşturmayı veya mevcut sistemlerini daha da kaliteli bir düzeye taşımayı amaçlayan firmalar için ideal çözümler sunar.

“Mikro ERP programları ile veritabanı oluşturma, sorgu yazma, kurulum ve ayarları, güvenlik yönetimi ve ayarları, veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve küçültme işlemleri kolaylıkla yürütülebilir.”

Toplam kalite ve proje yönetimi

ERP ailesi toplam kalite yönetimine dönük olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle tüm süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin tam katılım yoluyla geliştirilmesi, iç ve dış müşteri tatmininin arttırılması ve müşteri bağlılığının yaratılmasına, sürekli iyileştirmeye dayanan, müşteri beklentilerine önem veren yönetim anlayışına sahiptir.

ERP uygulamaları, işletmenin tüm iş süreçlerinin bir bütünlük içinde yazılım üzerine inşa edilmesini gerektirir. Bu önemli süreç Mikro Yazılım’ın ERP uygulamalarına kaynaklık eden kurulum metodolojisiyle yönetilir.

Mikro Yazılım’ın deneyimli destek ekibi tarafından hazırlanan Proje Yönetimi’nin avantajları:

 • Kurumsal yapı, görev tanımları, iş akışları belirlenir.
 • İhtiyaçlar, kapsam ve hedefler belirlenir.
 • Proje grubu oluşturulur.
 • İşletmenin donanım, veritabanı ve ağ yapısı kontrol edilir.
 • Kurulumun tüm fazları proje planı çerçevesinde oluşturulur.
 • Bu aşamadan itibaren tüm kurulum ve eğitim işletmeye alma süreçleri proje planında belirlenen öngörülere göre yönlendirilir.

Mikro ERP programları kendilerine özel veri bakım ve rapor geliştirme nitelikleriyle donatılmıştır. Veritabanı yöneticileri veritabanı oluşturma, sorgu yazma, kurulum ve ayarları, güvenlik yönetimi ve ayarları, veritabanı yönetimi ve bakımı, veritabanı denetleme ve küçültme işlemlerini kolaylıkla yürütebilir.

Üretim yönetim sistemlerinin üç önemli ayağı vardır. Bunlar; malzeme planlama, kapasite planlama ve toplam kalite yönetiminin önemli bir parçası olmasıdır. MRP II, faaliyetlerin yönetiminde veri artırıp rekabet gücünü yükseltmek amacıyla satış ile tedarik yönetimi arasındaki tüm üretim süreçlerini bütünleşik olarak yönetir.

MRPII, temel olarak üretim yapan firmalarda ERP çözümü içinde sunulmaktadır ve üretim yapan işletmelerin tüm kaynaklarını etkili bir biçimde planlaması ve yönetmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Türkiye’deki %23 ERP kullanım oranı, ne yazık ki %50’ler üzerinde kullanan gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Türkiye’de ticari işletmelerin bu yüzden günümüz ekonomisine ayak uyduramayıp geri dönülemez noktaya taşınmaması için çözümler üretilmesi gerekiyor. Ticari yazılımlar, işletmelerdeki sorunlara erken teşhis konmasına ve sıkıntıların ilerlemeden çözülmesine imkan sağlıyor. Bu nedenle ERP programlarının kullanım oranının gelişmiş ülkelerde yıllık %10 seviyesinde artması beklenirken, bu oran Türkiye’de %6-7 aralığında seyrediyor.

Mikro Yazılım’ın ERP çözümü içindeki MRP II’nin önemli fonksiyonları:

 • Malzeme ihtiyaç planlama
 • Talep tahmini
 • Malzeme yönetimi
 • Çok konumlu planlama
 • Sipariş taahhütleri
 • Üretim çizelgeleme
 • Malzeme-kapasite-maliyet planlamasını aynı anda yapabilme gibi birçok özelliği, tedarik planlama süreçlerini kolay ve etkin bir hale getirir.
 • Malzeme planlama fonksiyonu, kesintisiz bir üretim için son derece kritik olan hammadde ve yarı mamul tedariklerinin aksamadan ve doğru biçimde sağlanmasını yönetir.

Kapasite planlama fonksiyonu ise şu görevleri yerine getirir:

İş merkezi ve operasyon tanımları, takvimli vardiya tanımları, operasyonların ürün reçetesine her ürün için değişken sürelerle tanımlanabilmesi kapasiteye uygun planlamanın temelidir. Sipariş alımından tetiklenen ürün ve yarı ürün ihtiyaçlarını tarih bazında izleyerek tek tıklamayla planlama yapılabilir. Sahanın doluluğu graf ik tablo ile (chart) rahatlıkla gözlemlenip rota revizyonları sürükle bırak yöntemi ile yapılabilmektedir. Yapılan iş emri planlarına uygun tarih bazında ihtiyaçlar izlenip tedarik edilmesi gereken hammaddeler, uygun tedarik tarihine göre satın alma yönetimine bir talep evrakı olarak yönlendirilebilir.

“İşletmeye ait tüm hareketler ile entegrasyon ve merkez şube bilgi hareketlerinin sistem yöneticileri tarafından belirlendiği Mikro ERP sistemi, kurumsal işletme modelleri oluşturmayı veya mevcut sistemlerini daha da kaliteli bir düzeye taşımayı amaçlayan firmalar için ideal çözüm merkezidir.”