Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Karel bulut çözümleri ile teknolojiye erişim kolaylaşıyor”

“Bulut teknolojisi, pazarın dinamiklerine bağlı olarak giderek yaygınlaşıyor. Sanallaştırma, donanım altyapılarının daha verimli kullanılmasıyla bulut çözümlerinde maliyet avantajı sağlıyor. Zamanla kurumsal iletişim çözümleri, bulut servisi olarak verilen çözümlere doğru evrilirken, Karel Bulut Çözümleriyle tümleşik iletişimin avantajlarını güvenli iletişim, esnek yapı ve maliyet avantajıyla sunuyor.”

IT uygulamaları, mobil cihazlar ve erişim altyapılarındaki gelişmeler sayesinde son yıllarda iş yapış biçimlerinde önemli değişiklikler yaşandı. İletişim araçlarının sadece ofiste kullanıldığı dönem sona ererken, ofisler gittikçe daha çok “sanal” hale geliyor. Tümleşik iletişim, özellikle sahada hareket halinde çalışan personelin hayatını kolaylaştıran akıllı çözümleri de beraberinde getiriyor. Tümleşik iletişim çözümlerine entegre çalışan akıllı telefon ve tablet uygulamaları, dizüstü bilgisayarlar için özel geliştirilen yazılım tabanlı telefon ve iletişim yazılımları, çalışanların iş süreçlerini taşınabilir cihazları üzerinden takip etmelerini ve işlerini daha kolay yönetebilmelerini sağlıyor.

Günümüzdeki iletişim kavramı, gerçek zamanlı, çok kanallı, çok katmanlı ve mekândan bağımsızdır. Şirketler, tüm iletişimlerini bütünleşmiş sistemler yardımıyla tek merkezden yönetmek istiyor. Çünkü sesli iletişimin yanı sıra görüntülü iletişim ve anında mesajlaşma gibi alternatif yöntemlerle daha verimli ve etkili bir iletişim sağlandığını biliyorlar. Kullanıcılar ise bu farklı iletişim yöntemlerini, bulundukları yerden bağımsız olarak her yerden kullanabilmeyi talep ediyor. Yeni nesil iletişim uygulamalarının sunduğu iletişim performansı, çoklu platform desteği ve kullanıcı dostu özellikleri,  çalışanların başarısını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden günümüz iş dünyası koşullarında, mobil uygulamaları, tümleşik iletişimden ayrı düşünmek mümkün değil.

Mobilitenin sağladığı faydaların başında üretkenlik ve verim artışı geliyor. Çalışanlar her yerden ve her zaman iş uygulamalarına ve kurum kaynaklarına erişip işlerini yapabilir. Diğer bir avantaj ise esnek çalışma imkânı sunması. Bu da çalışan memnuniyetini arttırıyor.

Tümleşik iletişimin sunduğu mobil çözümler sayesinde soru sormak ya da kritik problem nedeniyle size ulaşması ve destek alması gereken müşterileriniz, siz ofis dışındayken de size erişip yardım alabiliyor. Bu açıdan, mobilitenin müşteri memnuniyetinde artışa neden olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte çalışanların farklı mekânlarda iken aynı fiziksel ortamı paylaşıyormuş gibi toplantılar yapmalarını mümkün kılan video konferans uygulamaları da oldukça popüler hale geldi. Katılımcılar, birbirleriyle sesli ve görüntülü iletişim kurabiliyor, doküman paylaşım özelliği sayesinde bir belge üzerinde birlikte çalışabiliyor. Bu,  özellikle çok lokasyonlu firmalar için hem ulaşım giderlerinde hem de zamanda ciddi tasarruf sağlıyor.

Verimlilik ve maliyete katkı

Firmaların tercihleri, satın alınan IT uygulamalarından, bulut üzerinden kiralanan masaüstü servislerine ve tümleşik iletişim çözümlerini bir hizmet olarak sunan (UCaaS) iş modellerine doğru kayıyor. Dünya ölçeğinde, KOBİ’lerin bulut bilişim sistemlerini giderek daha yaygın olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. Çünkü bulut çözümleri sayesinde KOBİ’ler, iş süreçlerini, çalışanlarını ve müşterilerini eş zamanlı ve mekândan bağımsız olarak yönetirken, paylaşımlı platformlar üzerinde çalışan sistemlerin şirket verimliliğine ve operasyonel maliyetlerine olan katkısını da görüyorlar.

Tümleşik iletişimin sağladığı faydalar arasında önemli bir yere sahip olan mobilite, özellikle akıllı cihazların yüksek penetrasyonu sayesinde vazgeçilmez hale geldi. Çalışanlar özel hayatlarında kullandıkları mobil cihazları iş hayatında da kullanmak istiyor. Bu da “Kendi Cihazını Getir (BYOD)” denilen akımın oluşmasına yol açtı. Geliştirilen WebRTC gibi teknolojiler sayesinde iletişim web tabanlı uygulamalar haline dönüşüyor.

Ayrıca müşteri memnuniyetini arttırmak, destek, satış, pazarlama süreçlerini daha verimli hale getirmek için çağrı merkezi uygulamaları da pazarın üst segmentinden alta doğru yaygınlaşıyor. Çağrı merkezi uygulamalarına entegre edilen konuşma tanıma, metni sese dönüştürme gibi teknolojiler sayesinde çağrı merkezlerinin verimlilikleri artıyor.

“Mobilite, üretkenlik ve verim artışı sağlıyor. Çalışanlar, her yerden, her zaman kurum kaynaklarına erişip işlerini sürdürebiliyorlar.”

Kurumsal iletişim çözümleri, “bulut”laşıyor

Önümüzdeki dönemde bulut bilişimin giderek yaygınlaşması bekleniyor. Sanallaştırma teknolojileri donanım altyapılarının daha verimli kullanılması, bulut çözümleri için maliyet avantajı sağlıyor. Kurumsal iletişim sistemleri de bu akımdan etkileniyor. Zaman içerisinde kurumsal iletişim çözümleri, bulut servisi olarak verilen tümleşik iletişim çözümlerine doğru evrilecektir. Bu dönüşümün hızını pazarın kendi dinamikleri belirleyecek. Altyapı yeterliliği, sistem güvenliği, mevcut yatırımlar, iş modeli gibi faktörler bu dönüşüm sürecinde etkili olacaktır. Biz de Karel olarak bulut çözümlerimizi bu faktörlere göre şekillendiriyoruz.

Sosyal ağların iletişim alışkanlıklarımız üzerinde önemli etkileri var. Çoğumuz günlük hayattaki iletişimimizin bir bölümünü sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz. Sosyal ağların bilgi paylaşımı ve ortak aklın oluşmasındaki faydalarını hepimiz deneyimliyoruz. Bu etkinin kurumsal iletişime de yansımaları olacak. Kurumsal iletişim platformları ile sosyal ağlar arasındaki etkileşim, önümüzdeki dönemde bu iki platformun birbirine daha fazla yaklaşmasıyla devam edecek gibi görünüyor. Şirketler geleneksel iletişim hizmetlerinden mobilite, anlık mesajlaşma, doküman paylaşımı, video konferans, “telepresence” gibi iletişimin çoklu formlarını içinde barındıran tümleşik iletişim hizmetleri ve platformları ile artık sosyal medyayı da kapsama alanlarına aldı. Sosyal medya, kurumsal iletişim sistemlerine de entegre ediliyor.

Güvenlik politikaları belirlenmeli

Hangi verinin hangi seviyede önem taşıdığını belirleyip, ihtiyacınızı ve buna karşılık toplayacağınız veriyi tanırsanız, onu işleyebileceğiniz, depolayacağınız sistemi de, yönetebileceğiniz stratejiyi de doğru seçebilirsiniz. Büyük veri dendiğinde artık daha çok bulut kullanımı, daha çok şeffaflık ve hesap verebilirlik, daha yüksek performans akla geliyor. Güvenli bir sistemde, farklı seviyede ihtiyaçlara karşılık verebilen akıllı algoritmalar sayesinde iş zekâsı ve uygulamaları için kaliteli verilere kolayca erişebilmek gerekli. Verinin düzenli olarak güncellenmesi, gereksiz olanların elenerek yerine güncellerinin eklenmesi, böylece gereksiz veri depolamanın önüne geçilmesi bir diğer önemli unsur. Bulut bilişimde güvenlik elbette çok önemli. Verinin nasıl işleneceği, kimin nasıl ve hangi seviyelerde veriye erişme yetkisine sahip olacağına dair politikaların belirlenmesi yapılacaklar listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Tümleşik iletişim kavramının temelini oluşturan entegrasyon ve mobilite, gerekli tedbirler alınmazsa gü-venlik riskini de beraberinde getiriyor. Firmaya ait gizli bilgilere mobil çalışanlar sayesinde ofis dışından erişilebilmesi, gizli bilginin kopyalanması ya da istenmeyen tarafların erişimine açılması bir risk doğuruyor. Bu riski en aza indirmek için IT bölümleri, mobil cihazları yöneterek gerekli önlemleri ve kontrolleri yapmalı. Bu amaçla geliştirilmiş mobil cihaz yönetim çözümleri var. Bu tür çözümler, güvenlik riskini azaltıyor. Verinin şifrelenerek aktarılması da güvenlik açığının oluşmasını, gizli bilgiye istenmeyen tarafların erişmesini engelliyor.

İş modelleri değişiyor

Bulut bilişim, büyük-küçük tüm işletmelerin bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişimini sağlarken, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile büyük ölçekli firmalar arasında teknolojiden sağlanan faydadaki fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırıyor. Bulut çözümleri, ilk yatırım maliyetini ortadan kaldıran iş modeli nedeniyle yeni girişimlerin kurulmasını da kolaylaştırıyor.

Bulut bilişim akımından kurumsal iletişim çözümleri de etkileniyor. Müşteri ofisinde barındırılan iletişim sistemlerinden bulutta barındırılan ve bir hizmet olarak sunulan iletişim çözümlerine doğru dönüşüm olması bekleniyor. Bu dönüşüm henüz başlangıç aşamasında ama zamanla yaygınlaşacağı öngörülüyor. Bu da iş modellerinin değişmesine, entegrasyon yeteneklerinin artmasına ve mobilitenin daha fazla ön plana çıkmasına yol açacaktır. Sonuç olarak iletişimin daha etkin ve daha verimli hale evrilme süreci devam edecektir.

“Bulut bilişim, işletmelerin büyüklüklerine bakmaksızın, hepsinin bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişimini sağlarken, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile büyük ölçekli firmalar arasındaki teknolojik fayda fırsat eşitsizliğini de ortadan kaldırıyor. Bulut çözümleri, ilk yatırım maliyetini ortadan kaldırarak yeni girişimlerin önünü açıyor.”