Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Qlik’in kolay, çevik ve performanslı kullanımı sayesinde, iş birimlerinin stratejik kararları almasına destek oluyoruz”

Can Doğu, BI Technology Yönetici Ortak

“Türkiye’de 40 ‘ın üzerinde iş ortağımızla birlikte 400’ün üzerinde, hemen her sektörde kendi alanındaki lider firmalarla çalışmaktayız. Referanslarımız bankacılık, sigorta, telekom, perakende, hızlı tüketim malzemeleri, ilaç, kozmetik, hastane, tekstil, otomotiv, holding, kamu kurumları, turizm, ve servis gibi hemen her segmentte bulunmaktadır. Bu kurumlar dikey olarak yine Qlik ürünlerini satış, direkt ve dijital pazarlama, CRM, finans, süreç yönetimi, tedarik zinciri, satın alma, üretim, çağrı merkezi, risk analizi, IK gibi birçok farklı iş süreçlerinde kullanabilmektedir. Müşterilerimiz arasında milyarlarca satır üzerinde veri analizi yapan ya da binlerce kullanıcının olduğu kurumlar olduğu gibi özellikle OEM anlaşmalarıyla ilerlediğimiz iş ortaklarımız üzerinden sunduğumuz çözümlerde çok küçük sayıda kısıtlı bir veri kümesinde analiz yapan kurumlar da bulunmaktadır”

20 Yıldır iş zekası çözümleri sağlayan BI Technology olarak iş dünyasına neler sunuyorsunuz; şirketleri nasıl farklılaştırıyorsunuz?

Qlik firmasının Türkiye tek distribütörü olarak sunduğumuz çözümler, sektör bağımsız olarak bilgiyi etkin biçimde kullanmak isteyen tüm kurumlarda çok verimli sonuçlar almamıza olanak tanıdı. Bugün Türkiye’de 40 ‘ın üzerinde iş ortağımızla birlikte 400’ün üzerinde, hemen her sektörde kendi alanındaki lider firmalarla çalışmaktayız. Referanslarımız bankacılık, sigorta, telekom, perakende, hızlı tüketim malzemeleri, ilaç, kozmetik, hastane, tekstil, otomotiv, holding, kamu kurumları, turizm, ve servis gibi hemen her segmentte bulunmaktadır. Bu kurumlar dikey olarak yine Qlik ürünlerini satış, direkt ve dijital pazarlama, CRM, finans, süreç yönetimi, tedarik zinciri, satın alma, üretim, çağrı merkezi, risk analizi, IK gibi birçok farklı iş süreçlerinde kullanabilmektedir. Müşterilerimiz arasında milyarlarca satır üzerinde veri analizi yapan ya da binlerce kullanıcının olduğu kurumlar olduğu gibi özellikle OEM anlaşmalarıyla ilerlediğimiz iş ortaklarımız üzerinden sunduğumuz çözümlerde çok küçük sayıda kısıtlı bir veri kümesinde analiz yapan kurumlar da bulunmaktadır.

Günümüzde, bir kurumun geleceğini oluşturma yolculuğunda bilginin gücü ve öneminin ne kadar yüksek olduğu, bilgiyle verimliliğin ne kadar çok artırılabileceği gibi konular küçük ya da büyük, hemen her kurum tarafından farkedilmeye başlamış durumdadır. Bu konudaki farkındalığın yükselmesiyle, iş zekası platformlarına duyulan ihtiyaç artık bir cep telefonuna duyulan ihtiyacın sorgulanmaması gibi direkt kabul edilmekte, konu daha çok hangi iş zekası platformunun kurum için en anlamlı olacağına karar verilmesi noktasına gelmektedir. Bu nedenle her sektörde Qlik ürünlerine ilgilinin büyük olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak Qlik ürünlerinin iş zekası problemlerini günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak diğer tüm ürünlerden farklı bir şekilde ele alması, karşılaştırılamayacak kadar hızlı ve kolay implementasyon, büyük verilerle çalışabilme, entegrasyon ve çapraz analiz yetenekleri kurumda bir başka bir raporlama ve iş zekası platformu olsa bile yine de Qlik’in ilgi çektiği ve kendisine böyle bir kurumda dahi bir yer açabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

İş zekâsı alanındaki yeni gelişmeleri ve yeni nesil iş zekâsının iş yapış şekillerine ve kurumlara yansımasını nasıl değerlendirirsiniz?

İş zekası alanındaki gelişmeleri içinde bulunduğumuz dönemdeki küresel değişimin getirdiği sonuçların teknoloji seviyesinde yansıması persfektifinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani iş yapma biçimlerindeki değişiklik ihtiyacı teknolojik gelişmeleri zorlarken iş zekası sektöründe de bu yeni düzendeki iş yapış şekillerini destekleyecek şekilde bir değişim görmeye başladık. Dünya ekonomisi, iş modelleri, organizasyonel yapılar ve yönetim yaklaşımları gibi konular gözönüne alındığında günümüzde,  tamamen küresel olarak nitelendirilebilecek karmaşık bir yapı söz konusu. Dünyanın bir ucunda yaşanan ekonomik ve siyasi bir gelişme ya da problem, diğer uçtaki firmalar ve hatta ülke ekonomilerini etkileyecek bir nitelik taşıyabiliyor. Tüm sektörlerde kurumlar bir yandan çok daha rekabetçi bir ortamla karşılaşırken diğer yanda tüm bu etkilerden dolayı çok daha kırılgan bir yapılarla karşılaşılmakta. Böyle rekabetçi ve kırılgan yapılarda tüm kurumlar çevikliklerini artırarak yeni durumlar karşısında çok daha hızlı ve doğru kararlar vermek istiyor. Bu nedenle geçmişle karşılaştırıldığında birim zamanda verilmesi gereken karar sayılarında da çok büyük artış görülmekte. Bu da kararların tek ve merkezi bir şekilde verilmesindense ekipler tarafından daha yatay organizasyonlar ve istisnai durumları da yönetebilecek şekilde vermeye doğru itiyor kurumları.

Öte yandan kullanıcı alışkanlıklarında da büyük farklılıklar görüyoruz. Bugün teknolojiyle büyüyen yetenekli, araştırmacı ve bilgiye önem veren genç nesil, artık yönetim kadrolarında önemli pozisyonlara gelmiş durumda. Daha özgür bir yaklaşımla iş yapmaya çalışan bu yeni nesil, aynı zamanda kurumların daha dağıtık ortamlardaki iş yapma modelleriyle birlikte özellikle mobil çalışma yaklaşımlarına büyük eğilim göstermekte. Son olarak hepimizin bildiği hızla büyüyen veri hacimleri, verinin çeşitliliği, büyüklüğü ve artış hızı inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda. Bu kadar yoğun bilgi kümeleri içinde problemlerin, neden-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması ham veri üzerinde yapılan çalışmalarla mümkün değil artık. Böyle bir senaryoda iş birimleri bir yandan büyük hacimdeki veri kümelerini işlemek bir yandan da bu verileri görselleyerek, etkileşimli biçimde ve daha analitik yaklaşımlarla inceleyerek bir takım sonuçlara ulaşmak istiyorlar. Tüm bu gelişmeler geleneksel yöntemlerin dışında yeni bir takım yaklaşımların çıkmasına ve veriyi kullanabilme yetisinin artırılması yönünde iş zekası platformlarının oluşmasına neden oldu.

İşte tüm bunlar iş zekası platformlarında da böyle bir dünyayı destekleyebilecek teknolojik gelişmelere doğru yönelmeye neden oldu. Bugün hangi kurum yeni bir iş zekası platformu seçimine gitse, ekiplerin bilgiyi kendi aralarında rahatça ve kontrollü biçimde paylaşabilecekleri, herhangi bir mobil araç üzerinden tüm platformu kullanabilecekleri, aynı zamanda büyük veri kümelerini tamamen görsel bir ortamda analiz edebilecekleri ortamların arayışına gitmektedir. Bu teknolojik altyapılardan beklentilerde de self-servis veri görselleme ve analitik uygulama geliştirme olduğu kadar çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler için web sayfaları ve uygulamalar içine gömülebilecek analitik uygulamalar (Embedded Analytics) çok ön plana çıkmaya başladı. Buna paralel olarak dikey ya da sektörel konulara odaklanan hazır bir takım çözümler yani Guided ya da Custom Analytics uygulama geliştirme ihtiyaçları gündeme geldi. İş zekası sektöründe son birkaç yıldır en fazla öne çıkan ana başlıklar bu şekilde özetlenebilir.

İş zekâsı alanında yatırım yapacak bir kurumun sizi tercih etmesini gerektirecek nedenlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz?

İş zekası alanındaki yatırımlar aslında tek seferde yapılan yatırımlar olarak görmenin çok da doğru olmadığını müşterilerimizle birlikte kurumumuzun yaklaşık yirmi yıllık tecrübesi ile değerlendirdiğimizde özellikle büyük segmentteki müşterilerimizde birden fazla ürünün kurumun bütün karar destek süreçlerine yayıldığını görüyoruz. Bu tabii ki ürünlerin sağladığı farklılıklar olsa da müşterilerimizle konuştuğumuzda en önemli etkenin yapılacak projeye benzer projelerin farklı sektörlerde dahi olsa hayata geçirilmiş olmasına özellikle dikkat ettiklerini fark ediyoruz. Bu nedenle müşteri adaylarına sunum ve tanışma toplantı sonrasında ilk yönlendirmemiz kendi verileri üzerinde teredddüt ettikleri noktaları gerçeğe yakın bir test ortamını bizim gibi ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilerden istemeleri sonrasında da bu örnek çalışma esnasında not edilen noktaları ve önyüz çıktılarını da ilgili ekiplerin hem bugünkü hem de yakın zamandaki olası yeni projeleriyle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirmelerini bekliyoruz.

Buna ek olarak Türkiye pazarındaki müşterilerimize ve değerlendirme süreçlerine baktığımızda sıralayacağımız kriterlerin tercih sürecinde göz önüne alındığını özellikle söyleyebiliriz. Ürünlerin kurumun baştan uca her departmanında etkin kullanılması için ürünü öğrenme ve kullanım kolaylığı, her gün yeni bir talebin geldiği iş birimlerinin taleplerinin hem self-servis bir yaklaşımda hem de ilgili ekiplerin geliştirme zamanlarını minimize edebilmeleri için olabildiğince çevik ve kolay uygulanabilir bir platform olmasına yani implementasyon hızına, veri çeşitliliğinin ve hacimlerinin öngörülemeyen hızlarda büyüdüğü ve büyüme devam edeceğini göz önüne aldıklarında ürünlerin farklı kaynak sistemelerinden toparlanan büyük veri setlerindeki performansına, özellikle diğer bütün veri toplayan / saklayan sistemler ile entegrasyonun kolay olmasına, son kullanıcılar için bir nevi mağazanın vitrini konumundaki iş zekası projelerinin görsellik ihtiyaçlarınının gereksinimleri ile örtüşüp örtüşmediği, kurumlarda bulunana B2B, B2C internet portalları ile entegre çalışabilecek olması ve iş zekası ürünlerinin yetkiler dahilinde her platformdan her cihazdan ve işletim sisteminden hızlı bir biçimde erişilebilir olması gibi önemli ihtiyaçları karşılıyor olabilmesi gerekmektedir. Burada hatırlanması gereken bir nokta da hali hazırdaki teknolojik ihtiyaçlarını karşılarken, tedarikçinin her işi yapıyor olmasına değil daha çok iş zekası alanındaki tecrübesinin değerlendirilmesi, çalışılan firmanın son zamanlarda yeni müşteri kazanım adetlerine, çalışacakları ekibin hem sektörde hem de farklı sektörlerdeki benzer branşlardaki tecrübelerini sorgulamaları gerektiğini söyleyebiliriz.   

BI Technology olarak şu sıra gündeminizin önde gelen konularını açıklar mısınız?

Bu noktada iki konu bizim için ön plana çıkmakta. Müşterilerimizi göz önüne aldığımızda, Qlik Sense’le sunmuş olduğumuz çözümlerde birçok kurumun artık operasyonlarını Qlik Sense Visual Analytic Platform sayesinde yönetmeye başladığını görüyoruz. Yani operasyonal iş zekasının öneminin artarak “mission critical” bir düzeye doğru yöneldiğini söyleyebiliriz. Müşterilerimiz persfektifinden önümüzdeki dönemlerde en fazla üzerinde duracağımız konuların başında bununla ilgili projelerimizi artırma yönündeki çalışmalarımız olacağını düşünebiliriz. Bir diğer konu ise bizim pazara çıkışımızdaki organizasyonel yapımızla ilgili. Kurulduğumuz günden beri iş ortaklarına büyük önem vermekteydik ve bugün çok büyük uluslararası danışmanlık firmalarından, yerel ERP firmalarına, sistem entegratörlerine kadar dağılan bir iş ortağı ağının temelini sağlam biçimde atabildiğimizi görebiliyoruz. Bu dönemde de en kritik hedeflerimizden birisi de hem direkt proje yapacak hem de OEM başlığı altında toplanan iş ortakları sayımızı artırmak ve onları çok daha fazla desteklemek ana konularımız arasında bulunuyor.

“İş zekası platformlarına duyulan ihtiyaç artık bir cep telefonuna duyulan ihtiyacın sorgulanmaması gibi direkt kabul edilmekte, konu daha çok hangi iş zekası platformunun kurum için en anlamlı olacağına karar verilmesi noktasına gelmektedir. Bu nedenle her sektörde Qlik ürünlerine ilgilinin büyük olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak Qlik ürünlerinin iş zekası problemlerini günümüz ihtiyaçlarını göz önüne alarak diğer tüm ürünlerden farklı bir şekilde ele alması, karşılaştırılamayacak kadar hızlı ve kolay implementasyon, büyük verilerle çalışabilme, entegrasyon ve çapraz analiz yetenekleri kurumda bir başka bir raporlama ve iş zekası platformu olsa bile yine de Qlik’in ilgi çektiği ve kendisine böyle bir kurumda dahi bir yer açabildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz”

Ediz SarIkaya, Assan Hanil Bilgi Teknolojileri Müdürü

“SAP S/4 HANA 1610 Projemiz Kapsamında
Birçok Analitik Rapor Qlik Üzerinde Tasarlanacak’’

“Müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesini daha da artırmak ve ulaşım araçları sektöründeki çıtayı daha da yükseğe çıkarabilmek için önemli bir adım daha atarak 2011 yılında kendi bünyemizde Ar-Ge merkezimizi kurduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ve desteğini de alarak, Türkiye’de bu desteği almayı hak eden sayılı kuruluşlar arasına girmeyi başardık. Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ürünler tasarlıyoruz. Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hem global arenada, hem de Türkiye’de modern tesislerimizde üretim yapabilme imkanına sahibiz”

20 Yıldır otomotiv yan sanayinin önemli oyuncularından olan ve 2015 yılında ISO sıralamasında 158. sırada yer alan Assan Hanil, sadece otomotiv sektöründe değil, tüm ulaşım araçları sektöründe en iyi ve özgün çözümü sunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kocaeli ve Bursa’daki üç farklı lokasyonda bulunan tesislerimizde üretim yapıyoruz. Yolcu ve sürücü koltukları, ön ve arka tamponlar, kapı panelleri, ön kumanda panelleri, tavan ve halı kaplamaları gibi parçaların üretimini gerçekleştiriyoruz.

Türk Hava Yolları ve THY Teknik A.Ş. ile Türkiye’de uçak koltuğu imalatı gerçekleştirdiğimiz TSI – “Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Ortak Girişim Şirketimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde ürün portföyümüzü ihracat potansiyeli yüksek ürünler üzerinde genişletmeyi ve müşterilerimizin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda tesisler kurmayı planlıyoruz. 2017 – 2020 yıllarında özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu (ASD) projesi ile ilgili tesisler dahil 32 milyon Euro’luk bir yatırım ile Avrupa, Rusya ve Kore’ye yakın vadede ciddi ihracat yapılması; orta vadede ise bu bölgelerde lokal operasyonlar kurulması planlarımız arasında.

Ar-Ge merkezinin gücü daha da büyüyor

Assan Hanil müşterilerimize sağladığımız hizmet kalitesini daha da artırmak ve ulaşım araçları sektöründeki çıtayı daha da yükseğe çıkarabilmek için önemli bir adım daha atarak 2011 yılında kendi bünyemizde Ar-Ge merkezimizi kurduk. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayı ve desteğini de alarak, Türkiye’de bu desteği almayı hak eden sayılı kuruluşlar arasına girmeyi başardı, diyen Sarıkaya, “Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel ürünler tasarlıyoruz. Müşterilerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda hem küresel arenada, hem de Türkiye’de modern tesislerimizde üretim yapabilme imkanına sahibiz. Ürün gruplarına uygun yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ağırlık azaltma, maliyet optimizasyonu ve kaliteyi artırmaya yönelik yenilikçi projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün 29 adet tescillenmiş fikri mülkiyet hakkımız olup, değerlendirme sürecinde toplam 29 adet başvuruya sahibiz.”

Stratejik ve analitik raporlama kolaylığı elimizde

Assan Hanil olarak bugüne kadar herhangi bir iş zekası çözümü kullanmadık. İş zekası ve analitik çözümler hayatımıza Doruk (SAP S/4 Hana 1610) projesi ile yeni girecek. Bu noktada hedef süreçlerimizi dizayn ederken büyük veri üzerine tasarımlar yaptık. Amacımız daha çok veriyi toplamak ve bunları iş zekası ve analitik araçları ile anlamlı hale getirerek hem operasyonel, hem de stratejik karar verme süreçlerimizi gerçek zamanlı verilerle desteklemektir.

Assan Hanil olarak şirket performansını artırarak daha kısa sürede raporlar hazırlamayı ve mevcut sistemin desteklemediği raporları ortaya çıkarabilmeyi sağlayacak bir yapıya geçme arzusu içinde, uzun süredir Kibar Holding bünyesinde yer alan grup şirketlerde başarı ile kullanılan ve olumlu geri bildirimler aldığımız Qlik ürünü ile çalışma kararı verdik. İlk etapta, saha operasyonlarından gelen verileri analitik ortamda işlemek ve firma bünyesinde takip edilen 84 adet performans gösterge (PI) raporunun önümüzdeki yıl ise bütçe ve konsolidasyon projeleri ile birlikte, stratejik ve analitik raporların Qlik üzerinde hayata geçirilmesini planlıyoruz.

Qlik ekseninde yatırımlar devam edecek

BI Technology ihtiyaçlarımızı anlama ve çözüm geliştirmede oldukça proaktif bir yaklaşım sergiledi. Çok kısa sürede ihtiyaca yönelik çözümü üretti ve firmamıza kazandırılması konusunda her türlü desteği sağladı. Uygulamayı devreye alma çalışmalarımız esnasında da bu işbirliğinin giderek artacağına inanıyoruz.

Bu yıl içerisinde SAP S/4 Hana 1610 projemizi devreye alacağız. Bu kapsamda birçok analitik rapor Qlik üzerinde tasarlanacak. Önümüzdeki yıl Bütçe ve Konsolidasyon projesini gerçekleştireceğiz. Bu proje ile de stratejik ve analitik farklı rapor ihtiyaçlarımızı Qlik ile karşılıyor olacağız.