Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Sunduğumuz katma değerin KOBİ’lerde hızlı geri dönüş ve verimlilik etkisinin görülmesi bizleri motive ediyor”

Muzaffer Yöntem, Yönetici Ortak ve Proje Çözüm Mimarı

“Dijitalleşme, mobilite ve nesnelerin interneti geliştikçe ve yaygınlaştıkça, kurumsal dünyada da dönüşüm baskısını artırıyor. Özellikle iş birimi üzerindeki artan çözüm ihtiyacı,  bütünleşik ama bir o kadar basit tak-çalıştır, uçtan uca çözüm baskısını getiriyor. Dolayısıyla artık iş zekası terminolojisinde değişmeler belki de kaybolmalar yaşanma dönemine girdik”

Uzun yıllardır iş zekası ve analitik sektörde yüzlerce kuruma yenilikçi çözümler sunduk. Infolitik’in şirket DNA’sı da,  bu alandaki çözüm portföyünü uçtan uca dijital dünya ve büyük veriyi kapsayacak şekilde ele aldık.

Veri analitiği ve veri keşfini bütünleşik şekilde sunarken, gerçek zamanlı aksiyona dayalı analitik çözümleri de aynı altyapı ile cevaplıyoruz. Bunun yanında bulutta veri ambarı otomasyonu ve analitik çözümler, iç denetim kontrol ve finansal risk analizleri, veri manipülasyonu, tahminleme, stok optimizasyonu, müşteri analitikleri ve segmentasyon, harita analizleri gibi çok kısa özelleştirilmelerle hayata geçen çözümler sunuyoruz.

“Yeni nesil” maalesef klişe olan, çoğu zamanda yanlış kullanılan bir yaklaşım oldu. Bu yüzden daha çok bu alanın asıl tüketicileri olan iş birimlerine, “yenilikçi katma değerli analitik çözümler” söylemini tercih ediyoruz. Infolitik olarak bu yenilikçi çözümlerle, büyük veri ve dijital dünyadaki dalgayı hedefledik, dolayısıyla kullandığımız teknolojileri itina ile değerlendiriyoruz. Bizler mevcut iş süreçleri ve entegrasyonu ile başlayan uçtan uca bir analitik platform hedefliyoruz. Böylelikle verinin kurumsal bilgi hazinesine girme sürecinden değerlendirme ve aksiyon sürecine kadar olan tüm aşamaları kontrol altında tutabiliyoruz.

Yüksek hacimli bellek içindeki verilere gerçek zamanlı akan verileri de dahil ederken, aynı zamanda makine öğrenmesi, tahminleme, hilekarlık, harita analizleri, veri keşfini bütünleşik ve en basit şekilde ileri mobil yetenekleri ile beraber iş biriminin önüne sunabiliyoruz. Bu yaklaşımı global tedarikçilerimizle çok hızlı sunarken, bilgi birikimimize özel taleple gelenlere de lokal mini geliştirme projeleri sunabiliyoruz. Diğer yandan sık değişen ihtiyaçlar, yeni veri kaynakları ile zorlaşan veri ambarı dengelerini de, bulutta veri ambarı otomasyonu olarak yine aynı basitleşen ama hızlı hayata geçen projeler sunuyoruz.

Dijitalleşme, mobilite ve nesnelerin interneti geliştikçe ve yaygınlaştıkça, kurumsal dünyada da dönüşüm baskısını artırıyor. Özellikle iş birimi üzerindeki artan çözüm ihtiyacı, aynı zamanda bütünleşik ama bir o kadar basit tak-çalıştır türü, hızlı uçtan uca çözüm baskısını getiriyor. Dolayısıyla artık iş zekası terminolojisinde değişmeler belki de kaybolmalar yaşanma dönemine girdik. Geleneksel ya da sadece konuya odaklanmış olup büyük global tedarikçilerin de yeni dönemde zorlandığını görüyor olacağız. Süreç yönetimi ve madenciliği, gerçek zamanlı veri erişimi, temizleme ve entegrasyonu, aynı zamanda tahminleme ve proaktif aksiyona dayalı çözümlerin harmonisini kullanıcıya sunabilenler başarılı olacak. Bu da sektörde farklı tedarikçi ve seslerin duyulacağı anlamı taşıyor. Sonucun,sadece görsel şovdan çok daha fazla öne çıktığı bir döneme giriyoruz.

Mobil dünya çok önemli olmakla beraber, hızlı teknolojik gelişimlere çok açık bir dünya. Memnun etmesi oldukça zor olan ve gelenekselden gelen analitik dünya kullanıcısının da, mobil deneyim talepleri doğal olarak çok fazla. Bu konuda özellikle genetiği mobil dünya için geliştirilen, ama mevcut çeviklikten ödün vermeyen özel bileşenler sunulmalı. Gerçek zamanlı akan verilerin de mobil ortamlarda ileri görseli bileşenleri ile izlenebilmesi, makine öğrenmesi ve tahminleme analitikleri ile aksiyon alınabilmesi artık lüks olmayan, kaçınılmaz mobil ihtiyaçlar. Gerçek zamanlı olarak; pazarlama ve müşteri deneyimi, sahtekarlık önleme, segmentasyon, önleyici bakım vb. bir çok çözümün mobilden sunulabilmesi başlı başına rekabette öne çıkmak anlamı taşıyor. Infolitik bütünüyle bu strateji ile yola çıkarken  gereken durumlarda bir aşama arka planda mobil süreçlerede rahatlıkla gerekli altyapı ile destek verebiliyoruz.

Teknoloji dünyasındaki bireysel çözümler genelde basitliğe doğru gitse de, genişleyen ve sürekli artan yeni kavramlar aslında büyük bir karmaşayı da beraberinde getiriyor. Nitekim büyük verinin getirdikleri, nitelikli kaynak eksikliği, çeviklik ve hız ihtiyacı kurumsal dilemma olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla en güzel cevap, ünlü ressam Da Vinci’nin “Nihai kapsamlılık basitliktir” cümlesi. Bu kompleks ortamı bütünleşik ve basit tekniklerle, yönetilebilir şekilde en hızlı finansal geri dönüşlerle ortaya koyabilenler tartışmasız geleceği de kazanacaklardır. Infolitik’in veri ambarı ve analitik süreç otomasyonunda, global arenadaki lider iki tedarikçiyi Türkiye’de temsil etme nedeni de bundan kaynaklanmaktadır. Türkiye’de sürükleyici olması beklenen sektörlerin, yasal ve mevzuat düzenlemeler gereği sıkıntılarla karşılaştığı görülüyor. Ümit ediyoruz ki, aşılacak ve güven artırılacaktır. Aslında birçok KOBI bulut çözümlerden halihazırda faydalanıyor ve yüksek verim alıyor.

Çeviklik, hızlı, pazara sunma ve Türkiye’de iş gücünün niteliğe ve kaliteye bakılmadan ucuz şekilde ele alınması da, bulut çözümlerin getirdiği toplam sahip olma maliyetinin sağlıklı hesaplanamamasına neden oluyor.

KOBI ve kamuyu ayrı değerlendirmek lazım. Pozitif bakış ile iş zekası olarak farkındalığın eskiye nazaran çok arttığını görmek memnun edici, ama kesinlikle yeterli değil. Diğer yandan, analitik dünyayı basit birkaç rapor, analiz ya da veri görselliği olarak algılama yanlışlığınıda çok görüyoruz. Özellikle kamuda her şeye rağmen uzun vadeli stratejik proje yapan kurum sayısı da halen son derece az, oysa global arenadaki analitik dünyayı sürükleyen sektörlerin başında kamu geliyor.

KOBI dünyasında imrenilecek düzeyde ileri düşünen ve aksiyon alanları görüyoruz, bu kurumlarında seviye atlama aşamasında olmaları tesadüf değil. Fakat halen bir çoğunun özellikle sadece ilk yatırım maliyet kaygısından yanlış kararlarla analitik olgunluk seviyelerini yukarı çekemediklerini görüyoruz. İhtiyacın bir adet proje değil, uzun süreli bir analitik program yolculuğu olduğu, adım adım hedefe gidileceği gerçeğinin çok daha iyi vurgulanması gerekiyor. Bunun için çoğu zaman tarafsız ön analiz ve olgunluk seviye tespit danışmanlıkları maliyet değil, toplamda riski yöneten yatırımlar olarak algılanmalı. Bu yüzden Infolitik olarak hiçbir teknoloji sunmadan, bağımsız danışmanlık ve proje yönetimi sunarak da, sektöre katkı yaptığımızı düşünüyoruz.

Uzun yıllardır KOBI’lerde ekip ruhunun üst düzeyde olduğu projeler bizlere çok daha fazla haz verdi. Bu yüzden hiçbir tercih ya da ayrım olmaksızın, bahsettiğimiz çözümleri KOBI’lere de aynı şekilde memnuniyetle sunabiliyoruz. Sunduğumuz katma değerin KOBI’lerde hızlı geri dönüş ve verimlilik etkisinin görülmesi de, bizleri ilave motive ediyor. Kurumsal farkındalık, hassas dengeleri yönetebilmek, erken uyarı sistemleri ve en önemlisi, anlık aksiyona dayalı kestirimlerle her türlü finansal türbülansa karşı hazırlıklı olabilmek akla gelen ilk avantajlar olmalı.

Bazen çok hızlı olmanın, büyük resmi görmek ve özellikle genelindeki değerden fedakarlık etmek anlamına geldiğini, bu yanılgılara düşmeden ele almalıyız diye düşünüyoruz.

“Infolitik olarak yenilikçi çözümlerle, büyük veri ve dijital dünyadaki dalgayı hedefledik, dolayısıyla kullandığımız teknolojileri itina ile değerlendiriyoruz. Bizler mevcut iş süreçleri ve entegrasyonu ile başlayan uçtan uca bir analitik platform hedefliyoruz. Böylelikle verinin kurumsal bilgi hazinesine girme sürecinden değerlendirme ve aksiyon sürecine kadar olan tüm aşamaları kontrol altında tutabiliyoruz”