Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Logo MInd InsIght, mevcut verileri tek bir noktadan yönetmeyi mümkün kılıyor”

Cem Cengiz Yılmaz, İş Analitiği Çözümleri Satış Direktörü

“Logo olarak, şirketlerin yatırımlarının verimli geri dönüşünü sağlamayı amaçlıyor, iş analitiği konusunda değişen dinamikleri yakından takip ediyor ve kullanıcılarımıza en yeni teknolojileri sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; iş analitiği ürün ailesinde yer alan Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümlerimizi müşterilerimize sunuyoruz”

Şirketler ve sektörler için veri akışının sayılarla ölçülebilir düzeyde olduğu günler bir hayli eskide kaldı. Bilgi çağıyla birlikte iş dünyası hızlı bir dönüşüm yaşıyor. Bugün sadece bilgi niteliği taşıyan veriler değil, verilerin sağlandığı kaynaklar bile hem çeşit hem sayı olarak takibi güç bir yelpazeye ulaştı. Zaman ve nitelikli bilgi ekseninde yaşanan yoğun rekabetin galibi olmak isteyen şirketler, doğru adımları atabilmek için yenilikçi iş çözümlerine ihtiyaç duyuyor. İş Analitiği (BA) de onlardan biri. Onlarca farklı kaynaktan elde edilen verileri hızla ve titizlikle işleyen ideal bir iş analitiği çözümü, şirketlerin karar alma mekanizmalarına kritik anlarda ihtiyaç duydukları anlık bilgiyi sunarak, rekabette bir adım öne çıkma fırsatını sunabiliyor.

Günümüzde farklı cihazlara uyum sağlayabilen iş analitiği çözümleri, şirketlerin iş süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ayrıca, farklı cihazlar için geliştirilen uygulamaların birbirleriyle entegre olması iş verimliliğine ciddi anlamda katkı sağlıyor.

Dönüşümün baş döndürücü bir hızla devam ettiği iş dünyasında geleneksel iş analitiği çözümleri pek çok noktada yetersiz kalıyor. Logo olarak, şirketlerin yatırımlarının verimli geri dönüşünü sağlamayı amaçlıyor, iş analitiği konusunda değişen dinamikleri yakından takip ediyor ve kullanıcılarımıza en yeni teknolojileri sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; iş analitiği ürün ailesinde yer alan Logo Mind Insight ve Logo Mind Budget çözümlerimizi müşterilerimize sunuyoruz.  İş analitiği sektörünün yenilikçi ve lider firmalarından Qlik’in uzun yıllara dayanan tecrübesi ve bilgi birikiminden yararlanarak, Qlik altyapısı üzerine kurulan Logo Mind Insight esnek mimarisi, kolay kullanımı ve interaktif görsel öğeleriyle kullanıcılara gerçek zamanlı veri analizi imkânı sunuyor. Logo Mind Insight, hızlı, etkin ve kolay tasarımı sayesinde dağınık yapıdaki verilerin, grafik, harita ve tablo gibi çeşitli şekillerde görüntülenmesini sağlıyor. Logo çözüm ailesi ile hazır entegrasyonları sayesinde mevcut verilerin farklı bir ortama taşınmadan analiz edilmesi mümkün oluyor. Akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar üzerinden, zaman ve mekândan bağımsız erişilen Logo Mind Insight, ile mevcut veriler tek bir noktadan yönetilebiliyor.

Logo Mind Budget ise modern bütçeleme tekniklerine ihtiyaç duyan ve tutarlı öngörülere ulaşarak isabetli kararlar vermeyi hedefleyen kullanıcılara sunulan bir bütçe yönetimi çözümü. Gelişmiş yazılım mimarisi ile bütçe hazırlayan kullanıcılara esnek ve güvenli bir çalışma platformu sunuyor. Güçlü kontrol mekanizmaları ve hataya yer bırakmayan veri giriş özellikleri ile özellikle bütçe hazırlık dönemlerinde kullanıcılara zamandan tasarruf sağlıyor. Anlık hedef ve gerçekleşen bütçeleri karşılaştırabilme özelliğiyle bütçe yönetiminin etkin bir şekilde yapılabilmesini olanaklı kılarken Logo ERP ürün ailesiyle tam entegre çalışıyor. Günümüzde kurumlar, rakiplerine göre daha çevik ve hızlı olabilmek için iş analitiği çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu çözümlerin iOS, Android ve Windows gibi sistemlerle uyumlu çalışması ve internete entegre olması sayesinde, kullanıcılar veriye istedikleri yerden ve istedikleri zaman ulaşabiliyor. Kullanıcıların, işletmeleriyle ilgili güncellemeleri anlık takip etmesini sağlayan iş analitiği çözümleri, sahip olunan veriyi kolayca işleme ve rekabette avantaj yakalama fırsatı sunuyor.

İş analitiğinin gerekliliği, özellikle işletmelerin yönetebileceklerinden daha fazla veriye sahip olduklarında ve bu verileri anlamlı bilgiye dönüştürmede ortaya çıkıyor.

IDC istatistiklerine göre, 2020’de uygulama yazılımları tarafından üretilen veri miktarı,       10 yıl öncesinin yaklaşık 44 katı olacak. Bu verinin işlenmesi ve buradan analizler yapılarak yönetim kararları alınabilmesi en önemli konulardan biri oldu ve olmaya devam edecek. Veriyi bilgiye dönüştürerek, taktiksel kararların hızlı ve doğru bir şekilde verilmesinde yardımcı olan iş analitiği çözümleri, globalleşen pazarda özellikle orta ölçekli şirketlere rekabet avantajı sağlıyor. Firmalar, bu çözümlerle, konsolide edilmiş, doğru, gerçek zamanlı ve çok boyutlu verileri kullanarak proaktif yönetim imkânı elde ediyor.

Akın Sertcan,  İcra Kurulu Üyesi, Kanal ve Satış Operasyonları

“Ar-Ge yatırımlarımız ile yazılım alanındaki gelişimlere de öncülük ediyoruz”

“Logo olarak, çalışmalarımıza gösterdiğimiz özen, ürettiğimiz çözümler, sunduğumuz hizmetler ve inovasyonu odağına alan iş modelimizle Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumundayız. Bu kapsamda, ülke ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri KOBİ’lere büyük önem veriyor, daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz”

1984 Yılından bu yana uygulama yazılımları pazarında faaliyet gösteriyoruz. Merkezinde KOBİ’ler olmak üzere, mikro işletmelerden büyük ölçekli kurumsal işletmelere kadar farklı büyüklüklerde uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyoruz.

ERP çözümlerimiz, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlarla gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunuyor. Logo ERP çözümleri, muhasebe ve finans yönetimi, üretim yönetimi, malzeme yönetimi, bütçe yönetimi, proje yönetimi, bakım yönetimi, varlık yönetimi, satın alma yönetimi, talep yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dış ticaret, iş analitiği ve insan kaynakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları yönetme becerisine sahip. Tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan ERP çözümlerimiz orta ve büyük ölçekli, ticaret, hizmet gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını esas alıyor.

ERP seçimi sadece bir BT projesi değil; risk değerlendirmesinin, fayda-maliyet analizlerinin yapıldığı, uygulama ve performans hedeflerinin belirlendiği geniş kapsamlı ve çok partili bir proje olarak ele alınmalı. ERP seçiminin ardından ERP’yi uygulayacak firmanın seçimi de aynı derecede önemli. İş ortağı seçiminde en az implementasyon maliyetleri kadar; projeye atanacak danışman kadrosunun kıdem ve yetkinlikleri, eşdeğer danışmanların sayısı, implementasyon metodolojileri, başarı hikâyeleri ve projenin kapsamına bağlı olarak finansal durumu da mutlaka değerlendirilmeli. Doğru ERP ve iş ortağı seçimine ek olarak; proje hedeflerini gerçekleştirmeye odaklı, değişim yönetimi uygulamalarını kapsayan bir implementasyon yönetiminin de kritik olduğu unutulmamalı.

Bilişim Teknolojileri, artık stratejik rekabet unsuru haline geldi. Uzun yıllardır yazılım ve servisler bireysel tarafta büyüyüp gelişirken, son yıllarda kurumsal tarafa da sıçradığını belirtmekte fayda var. Özellikle üretim/imalat (otomotiv, makina, elektronik, dayanıklı tüketim), hizmet (lojistik, dağıtım), inşaat/taahhüt sektörlerinde, ERP sistemlerine olan ilgi ve kullanımda büyük bir artış olduğunu söylemek mümkün. Üretim ve ihracat yapan, çok uluslu ve birden fazla lokasyonda çalışan işletmeler için ise zaten işin olmazsa olmazları arasında.

Logo Yazılım olarak, teknoloji trendlerini en hızlı şekilde ürünlerimize adapte ediyor, Ar-Ge yatırımlarımız ile yazılım alanındaki gelişimlere de öncülük ediyoruz.

Bir işletmenin tüm iş süreçlerinin entegre bir yapıda yönetilmesi anlamına gelen ERP çözümleri, şirketlerin kurumsal yeteneklerini, verimliliklerini artıran ve kurumlara rekabet avantajı sağlayan temel bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Çok uluslu şirketlerden küçük ölçekli girişimcilere kadar ölçek ve sektör ayırt etmeksizin uygulanabilen ERP yazılımları, iş dünyasında var olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen her kuruma hizmet ediyor. Değişen koşullar ve buna bağlı olarak sürekli değişen talepleri karşılayabilmek için şirketlerin hızlı ve esnek yanıtlar üretmesi ve bu değişikliklere ayak uydurması için ERP yazılımları vazgeçilmez bir araç. ERP uygulamalarında üretimden satışa, finanstan dağıtıma tüm süreçleri ortak bir altyapı üzerinde bütünleştiren şirketler, değişken pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilme avantajı elde ederken, hızlı ve hatasız bir çalışma ortamı da yaratıyor. Aynı zamanda e-ortama aktarılan iş süreçleri ile zamandan, fazla mesailerden, insan kaynaklı hatalardan ve stok fazlası gibi pek çok maliyetten tasarruf sağlanıyor.

Logo olarak, çalışmalarımıza gösterdiğimiz özen, ürettiğimiz çözümler, sunduğumuz hizmetler ve inovasyonu odağına alan iş modelimizle Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumundayız. Bu kapsamda, Türkiye’nin geleceğe taşınmasında büyük öneme sahip olan, ülke ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri KOBİ’lere büyük önem veriyor, daha esnek ve verimli çalışmalarına ortam hazırlayan iş uygulamaları üretiyoruz. Sahada yanlarında oluyor, verdiğimiz eğitimlerle bilgi birikimlerine katkıda bulunuyor, sorunlarına özel çözümler getirmek için çabalıyoruz.