Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“(Kur-çalıştır) tarzında geliştirilmiş özel iş zekası uygulamalarının daha çok yaygınlaşmasını bekliyoruz”

Gürkan Çelik, Satış ve Pazarlama Yöneticisi

“IBSS Danışmanlık olarak özellikle İş Analitiği ve Bütçe Planlama ve Konsolidasyon çözümlerinde uzmanlaşmış bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, kullanılan bütün araçlardan en yüksek oranda fayda sağlamayı ilke edindiğimiz için, iş analitiğinde tüm fonksiyonları verimli şekilde uygulayarak müşterilerimize değer katıyoruz”

IBSS Danışmanlık olarak, sadece iş analitikleri alanında hizmet veren 11 senelik  ülkenin değil bulunduğumuz bölgenin en büyük danışmanlık şirketlerinden biriyiz.  İş zekası çözümlerinin en temel özelliği, işletmelere raporlama ve analiz alanında müthiş bir verimlilik kazandırması. İş zekası çözümleri kullanıldığında raporlamalar gerçek zamanlı verilerle, anlık olarak hazırlanıyor. Böylece analizlerde de çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Ayrıca rapor sayısı da azalıyor. Örneğin, eskiden Excel formatında hazırlanan pek çok rapor, İş zekası çözümü sayesinde tek bir rapor içinde farklı boyutlarda analiz edilebiliyor. Dolayısıyla üretilen rapor sayısı da azalıyor. Süreç tamamen otomatik işlediğinden, kullanıcı hataları da minimuma iniyor. Ayrıca birçok dağınık sistemdeki veriler tek bir platformda entegre bir şekilde toplanarak analiz edilebiliyor. Kısacası iş zekası çözümleri, her sektörden işletmenin iş süreçlerini kolay ve net bir biçimde izleyip raporlayabiliyor.

IBSS Danışmanlık olarak özellikle İş Analitiği ve Bütçe Planlama ve Konsolidasyon çözümlerinde uzmanlaşmış bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, kullanılan bütün araçlardan en yüksek oranda fayda sağlamayı ilke edindiğimiz için, iş analitiğinde tüm fonksiyonları verimli şekilde uygulayarak müşterilerimize değer katıyoruz. Uyguladığımız modelin sürdürülebilirliğine odaklanıyor, kullandığımız metodoloji ve başarılı uygulama (bestpractice) süreçleri sayesinde, güncellenen ve değişen veri akış süreçleriyle uyumlu, sürekli doğru sonuç veren raporlamalar oluşturuyoruz. Referanslarımız arasında gerek ulusal gerekse uluslararası yapıda çalışan ve sektörlerinde lider olan birçok şirket bulunuyor. Büyük ve karmaşık sistemlerde çalışmış tecrübeli bir ekibimiz var. Ekibimiz çözümlere son derece hakim olduğu için, henüz çok yaygınlaşmamış iş zekası araçlarını da kullanarak müşterimize rekabet avantajı sağlıyoruz.

Yeni nesil çözümler ¨Self Services BI¨ diye adlandırabileceğimiz araçlarla sağlanan ortamlar. Gerçekleştirdiğimiz projelerde, iş birimlerinin iş zekası çözümlerini kullanırken, danışman ihtiyacını minimuma indirebilen, ilgili kullanıcıların datalarını hızlı görselleştirebilecekleri, datalarına farklı bakış açıları ile analizler yaparak, belirli yetkinlik ve hiyerarşileri de göz önünde bulundurarak hızlıca paylaşabilecekleri araçlar diye özetleyebiliriz. Bunu yaparken de kullanıcıların elbette olabildiğince fazla datayı ele alarak analizler yapabileceği ortamlar hazırlayabilmek için de gerçekten yüksek performanslı araçlar kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda da artık ¨zaman¨ kavramı çok önemli, hem bilginin doğru zamanda doğru kişilere doğru formatta ulaşması çok önem kazanıyor.

Kurumsal çözümleri değerlendirirken, insan faktörünü hiçbir zaman atlamamak gerekir, çünkü günün sonunda verileri hazırlayanlar, sisteme girenler, o verilere bakıp karar verenler birer insan. Bu nedenle de günümüzde insanlar gündelik yaşantılarında işlerinin ne kadarını mobil ortamlarda yapma eğiliminde ise, iş zekası uygulamalarında bu ihtiyaç çok daha fazla hissedilebiliyor. Çünkü artık gerçek zamanlı, online raporlamalar insanlara da herhangi bir zamanda, herhangi bir ortamda erişebilip, interaktif bir şekilde destek olabilmesi bekleniyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz.

Bildiğiniz gibi günümüzde işletmeler, özellikle de büyük ölçekli işletmeler gerek üretim gerekse dağıtım, satış ve benzeri iş süreçlerinde devasa boyutlarda veri üretiyor. Bu verilerin yönetimi kadar işlenmesi ve analizi de büyük önem taşıyor. Elbette iş zekası uygulamaları büyük veri ile entegre olduğunda çok daha yüksek performans sergiliyor. Örneğin, SAP BW on HANA ile entegre çalışan SAP iş zekası çözümleri, sistemin ve raporların performansını artırıyor.

Gönül bu teknolojik uygulamaların Türkiye’de geliştirilip kullanılmasından yana elbette, ama maalesef hem global rekabet ortamında müşterilerimizi avantajlı konuma getirelim, onların yabancı rakipleri ile başabaş rekabet edebilmelerinde onlara rakiplerinin kullanmakta oldukları teknolojileri sunalım hem de yerel olalım dediğimizde bunu maalesef başaramıyoruz. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye de de iş zekası pazarının büyük oyuncuları yine global oyuncular oluyor. Ancak bunu implemente etmekte olan bizim gibi danışman şirketler de ciddi bir know-how ediniyoruz ve bu birikimlerimizi de öncelikle yakın pazarlarda çözüm ve danışmanlık hizmeti olarak olarak sunabiliyoruz.

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yakın zamana kadar ¨Bulut teknolojileri¨ konusunda direnç gösteren kurumlar artık bu teknolojiden kaçılamayacağını ve geleceğin bu teknolojiler olduğunu anlamış durumda. Bu da beraberinde hangi verilerimizin özel hangilerinin de özel olmadığını sorgulamamızı sağlıyor. Elbette artık en basit kişisel çözümler konusunda bile ¨Bulut¨ çözümler önümüze geliyor. Bu da sektörü bu alanda yatırım yapmaya itiyor.

Sağlıklı analiz ve raporlama yapabilmek için hiç kuşkusuz veri kalitesi kritik önem taşıyor. Verilerin ilgili noktalardan doğru çekilmesi ve aktarılması, bu sürecin otomatikleştirilmesi, analiz sırasında ve sonrasında ise bu verilerin kullanıcı dostu görsellerle sunulması çok önemli. Biz IBSS olarak, hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler, tüm işletmelerin raporlama süreçlerini iyileştiren çözümler sunuyoruz. Raporlama seçenekleri arasında grafiksel unsurların da yer alması sayesinde, raporların görsel zenginliğini önemli ölçüde artırıyoruz.

İş zekası uygulamaları yakın bir zamana kadar belirli sektörler ve belirli bir büyüklükteki şirketlerce yatırım yapılan alanlar iken, artık iş zekası çözümlerinin çok yaygınlaşması ile mobil teknolojilerin gelişimi, sosyal medyanın iş hayatına etkileri gibi etmenler hayatımıza daha çok girmeye başladıkça, rekabet daha zorlaşıp inovasyon önem kazandıkça, şirketler kurumsal performansını ölçmek, topladıkları verileri analiz etmek, maliyetlerini azaltacak, karlılıklarını artıracak, hizmet kalitelerini bir tık artıracak yöntemlere erişebilmek için iş zekası araçlarını daha sık kullanmaya başlıyorlar. Sadece özel sektör değil, kamu sektörü de kendi kritik başarı faktörlerini gözden geçirmeye, raporlama araçlarını iş yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmeye çalışıyorlar.

IBSS Danışmanlık olarak sunduğumuz bir başka önemli avantaj da finans, pazarlama, satış ve tedarik bakış açısıyla önemli KPI’lara yönelik oluşturduğumuz hazır rapor örnekleri. Bu örneklerin kolayca devreye alınması sayesinde dikkate değer bir hizmet farkı yaratıyoruz. SAP kullanmayan sistemlerde de iş analitiği çözümleri gerçekleştirebiliyoruz.

Sektörlere özel olarak “kur-çalıştır” tarzında geliştirilmiş özel iş zekası uygulamalarının yakın gelecekte daha çok yaygınlaşmasını bekliyoruz. Satış ve pazarlama yöneticisiz ilgili sektöre özgü verilerin raporlandığı ve sektörün ihtiyaçlarına özel fonksiyonları barındıran çözümler ön plana çıkacaktır.

“İş zekası uygulamaları yakın bir zamana kadar belirli sektörler ve belirli bir büyüklükteki şirketlerce yatırım yapılan alanlar iken, artık iş zekası çözümlerinin çok yaygınlaşması ile mobil teknolojilerin gelişimi, sosyal medyanın iş hayatına etkileri gibi etmenler hayatımıza daha çok girmeye başladıkça, rekabet daha zorlaşıp inovasyon önem kazandıkça, şirketler kurumsal performansını ölçmek, topladıkları verileri analiz etmek, maliyetlerini azaltacak, karlılıklarını artıracak, hizmet kalitelerini bir tık artıracak yöntemlere erişebilmek için iş zekası araçlarını daha sık kullanmaya başlıyorlar.