Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

“Dijital teknolojiler ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişimin lokomotifi haline gelirken, üretim ve tüketim süreçlerinde devrimsel bir değişim yaratıyor”

Oğuz Haliloğlu, Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü
“Defne Telekomünikasyon olarak mobil operatörlere ve onlar üzerinden de firmalara dijital dönüşüm süreçlerinde operasyonel harcamalarını azaltacak, şirket kaynaklarını daha etkili kullanarak iş akışlarını hızlandıracak, daha kurumsal görünmelerini sağlayacak ve müşterilerinin sadakatini artırırken gelirlerini de yükseltecek yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bunların arasında en başta Akıllı Pazarlama Platformu (Intelligent Marketing Platform), Mobil VPN ve Sanal Santral (Virtual PBX) geliyor”

 

Geçmişte buhar gücünün ve elektriğin hayatımıza girmesiyle gerçekleşen sanayi devrimleri günümüzde Endüstri 4.0 altında dijital teknolojilerin finanstan sağlığa, eğitimden enerjiye, tarımdan tekstile tüm sektörlerde şirketleri dönüştürmesiyle gerçekleşiyor. Dijital teknolojiler ekonomik büyümenin ve toplumsal gelişimin lokomotifi haline gelirken, etkiledikleri geniş yelpazedeki sektörlerin üretim ve tüketim süreçlerinde devrimsel bir değişim yaratıyor, firmalar da iş modellerinde hızlandırma ve ölçeklendirmede yeni fırsatlar buluyor.

Dijitalleşme ile şirketler entegre olmayan bilişim teknolojileri (BT) altyapıları yerine, fiziksel ve dijital kaynaklarını birleştirerek yeni gelir yaratacak, verimliliği artırarak büyümelerini sağlayacak ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara giden bir sürece giriyorlar. Bu süreçte yeni iş modelleriyle, bilgiyi, şirket kaynaklarını ve dijital teknolojileri birleştirip daha etkin kullanarak yenilikçi müşteri deneyimleri oluşturuyor, yeni ürün ve hizmetler sunabiliyorlar. Ve bunların hepsini daha az maliyetle daha hızlı yapabiliyorlar.

Dijital dönüşüm sadece teknolojide değişim değildir. Teknolojinin strateji, ürün geliştirme, operasyonel süreçler ve müşteri deneyimi aracılığıyla büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde bütün iş yapış biçimlerine entegre edilmesi demektir. Yani eski teknolojinin yerine yeni teknolojiyi koymak değil, şirketin çalışma biçimini ve amaçlarını yeni teknolojiyle bileştirmek anlamına geliyor. Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için firmanın kurumsal stratejisini ve amaçlarını belirlemesi, yeni iş modelleri geliştirmesi, dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetlerle müşteri deneyimini yeniden tanımlaması, ve operasyonel faaliyetlerini ve departmanlar arası işbirliğini dijitalleştirmesi gerekiyor.

Defne Telekomünikasyon olarak biz de mobil operatörlere ve onlar üzerinden de firmalara dijital dönüşüm süreçlerinde operasyonel harcamalarını azaltacak, şirket kaynaklarını daha etkili kullanarak iş akışlarını hızlandıracak, daha kurumsal görünmelerini sağlayacak ve müşterilerinin sadakatini artırırken gelirlerini de yükseltecek yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bunların arasında en başta Akıllı Pazarlama Platformu (Intelligent Marketing Platform), Mobil VPN ve Sanal Santral (Virtual PBX) geliyor.

Akıllı Pazarlama Platformu ile mobil operatörler tüketiciyi hem kendi hem de firmaların servis/ürün/bilgi kampanyalarından anlık ve konum bazlı haberdar edebiliyor. Akıllı Pazarlama Platformu ile mobil operatörler abonelerinin kullanım alışkanlıklarını hem gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor, hem de onlara en uygun kampanyaları doğru zamanda ve doğru yerde en kişiselleştirilmiş iletişim kanalları üzerinden ileterek müşterilerinin deneyimini daha etkin bir şekilde yönetmiş oluyorlar. Platformun en önemli özellikleri arasında Gerçek Zamanlı Etkileşim Yönetimi (Real-time Interaction Management); İş zekası (Business Intelligence); Birden fazla kanaldan gerçek zamanlı müşteri datası toplama ve reklam gönderme (Web, Mobil aplikasyon, SMS, USSD ve IVR); Akıllı Tüketici Klasifikasyonu(Smart Consumer Classification); Öngörücü Analiz (PredictiveAnalytics) ve Akıllı Teklif (Intelligent Hot Offer) yer alıyor.

Pozitif nakit akışını etkileyen rekabetçi ve ekonomik baskıların artmasıyla, şirketler hem maliyetlerini düşürecek hem de kurumsal mobilite ve esnekliği artırarak çalışan verimliliğini yükseltecek çözümler arıyorlar. Defne Telekomünikasyon’un Mobil VPN çözümü, mobil operatörlerin bu ihtiyaca cevap vermelerini ve kurumsal müşterilerine sermaye yatırımı gerektirmeyen, çalışanlarının ofis içinde ve dışında birbirleriyle olan iletişimlerini daha etkin hale getiren mobil servisler (örneğin; kısa kodlu arama, çağrı kontrolü, direkt bağlantı, özel numara planı, kurumsal iş grubu, telekonferans ve sanal PBX) sunmalarını sağlıyor. Mobil VPN çözümü sayesinde mobil operatörler, bu servisleri CaaS (Communication as a Service – Hizmet olarak İletişim) iş modeliyle kendi iletişim ağları üzerinden sunabiliyor. Hem küçük ölçekli hem de büyük firmalara hitap eden Mobil VPN çözümü, firmaların üzerindeki çoklu tedarikçi ortamından kaynaklanan CAPEX/OPEX yükünü kaldırırken kullanıcılara da güvenilir ve uygulaması kolay bir kurumsal iletişim hizmeti sunuyor.

Dijital dönüşüm süreçlerinde firmalar için sunduğumuz bir diğer çözüm ise Sanal Santral (Virtual PBX). Bu çözüm ile mobil telekom operatörleri KOBİ’lere geleneksel PBX yatırımı yapmadan da kurumsal bir imaj yaratma imkanı sunabiliyor. Mobil operatörler güvenli sanal santral platformu üzerinden yüzlerce KOBİ’ye aynı zamanda hizmet verebiliyor. Sanal Santral hizmetini mobil operatörden ister aylık, ister yıllık kullanacağı kadar paketler halinde alabilen işletmeler, farklı lokasyonlardaki ofislerini, çalışanlarını, müşterilerini sanal ortamda birleştirebiliyor. KOBİ’ler için operasyonel maliyetleri de düşüren sistem, arayanı akıllı IVR menüsü ile yönlendirerek istenilen departmana veya çalışana, ofis dışında olsa bile ulaşılmasını ya da mesaj bırakılmasını ve bırakılan mesajların sonradan dinlenmesini sağlıyor. Sanal santral’ın önemli özellikleri arasında IVR menüsü üzerinden sesli çağrı yönlendirme, arayanın mesajını kaydetme ve iletme, bırakılan mesajları dinletme, kullanıcı adı ve şifresiyle tüm arama detaylarını anlık olarak sistem üzerinden takip etme de bulunuyor.

“Özellikle personel sayısı 10’dan az olan işletmelerde geleneksel PBX yatırımının maliyeti işletme ölçeğine göre hayli yüksek oluyor. Sanal santralin en büyük avantajlarından biri, fiziksel bir santral yatırımı gerektirmemesi ve operasyonel maliyeti düşürmesi. Sanal santral platformu, KOBİ’lerin çalışma alanını bir ofisle sınırlandırmadan dahili numaraları farklı binalarda, şehirlerde, hatta ülkelerde olsa bile aynı sistem üzerinden birleştirip etkin iletişim ortamı sunar.“

Nesnelerin Interneti teknolojisi (IoT) birbiriyle haberleşebilen, internete bağlı cihazlalar hayatımızı değiştiriyor ve birçok sistem için uzaktan kontrol, izleme ve algılama imkanı sağlıyor. Örneğin, arabanızda seyahat halindeyken evinizin sıcaklığını ayarlayabiliyor, işyerinizdeki elektrik kullanımını kontrol edebiliyorsunuz. Nesnelerin Interneti sayesinde akıllı binalar/evler ile enerji tasarrufu sağlanırken, kaynakların etkin kullanımı hedefleniyor.

Defne Telekomünikasyon Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’de TÜBİTAK’ın desteklediği ve Kasım 2016’da sonuçlanan ITEA BaaS (Building as a Service) projesinin paydaşlarındandı. Bu projede katma değerli servis sağlayıcılarının, veri analistlerinin, data operatörlerinin, çözüm sağlayıcılarının, bina işletmecilerinin ve binada yaşayan kişilerin arasındaki katma değer alışverişini sağlayacak BaaS Açık Bina Servis Platform’u tasarlandı. Defne Telekomünikasyon, BaaS projesi için geliştirdiği Alarm Management çözümü ile “legacy” cihazların akıllı binalara uyumlu hale getirilerek veri akışının güvenli olarak sağlanmasını ve akıllı tahliye senaryosu içindeki servislerin uygulanmasını sağladı. Geleceğin akıllı binalarına yenilikçi servisler üretip bu servisleri bulut üzerinden kullanıma açmanın hedeflendiği Açık Bina Servis Platformuyla bina içindeki ısıtma-soğutma, aydınlatma, yangın algılama, güvenlik gibi sistemlerin birbiri ile şimdikinden çok daha kolay entegre olabilmesi de amaçlanıyor. Bu sayede binalarda yılda ortalama yüzde 10’a yakın enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor.

“Dijital dönüşüm sadece teknolojide değişim değildir. Teknolojinin strateji, ürün geliştirme, operasyonel süreçler ve müşteri deneyimi aracılığıyla büyüme ve verimlilik sağlayacak şekilde bütün iş yapış biçimlerine entegre edilmesi demektir. Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için firmanın kurumsal stratejisini ve amaçlarını belirlemesi, yeni iş modelleri geliştirmesi, dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetlerle müşteri deneyimini yeniden tanımlaması, ve operasyonel faaliyetlerini ve departmanlar arası işbirliğini dijitalleştirmesi gerekiyor”