Bilişim Teknolojileri Dergisi Telekom Türkiye

Akıllı şehirler ve etkili veri yönetimi

Burak Koç, NetApp Ankara Bölge Müdürü

Teknoloji sadece bireyleri, iş dünyasını ve hükümetleri etkilemiyor aynı zamanda bu öğeleri daha büyük bir yapı içerisinde entegre eder. Teknoloji alanındaki gelişmeler sayesinde iletişim ve karar alımları ciddi bir şekilde evrimleşti. Bunun bir nedeni de veri alışverişinin ve bu verileri kullanmanın hızla artması.

Bu durum dünya genelindeki şehirlerin altyapıları da dahil olmak üzere birçok alanda değişimi beraberinde getiriyor. Bu modern şehirler, birçok bilgi ve iletişim teknolojisini (ICT) ve nesnelerin internetini (IoT) güvenilir bir biçimde entegre ederek yerel kurumların, ulaşımın ve daha birçok alanın yönetilmesini sağlıyor. Akıllı şehirler olarak adlandırılan bu şehirler, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla tasarlanmış olup kentsel bilişim ve teknolojileri kullanarak servislerin verimliliğini arttırıyor.

Araştırma ve danışmanlık şirketi Frost&Sullivan, 2025 yılına kadar dünya genelinde 26’dan fazla akıllı şehir olacağını ve bunların yarıdan fazlasının ise Avrupa ile Kuzey Amerika’da yer alacağını tahmin ediyor. Akıllı şehirler global bir fenomen haline gelirken bu şehirlerin nasıl çalıştığını anlamak da önem kazanıyor. Temel fikir, şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için IoT teknolojilerini kullanarak veri toplayan donanım ve yazılımları hükümetin kurduğu altyapılara entegre etmek.

Akıllı şehirler temelde tüm paydaşları; ekonomik gelişimi, sürdürülebilirliği ve çevre korumayı güçlendirecek şekilde bir araya getiren ekosistemler yaratır. IDC’ye  göre akıllı şehirlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için dört temelin – büyük veri, mobil teknolojiler, bulut bilişim ve sosyal ticaret – kurulmuş olması gerekiyor.

Bu nedenle günümüzün akıllı şehirlerinin merkezinde veri vardır. Yüksek miktarda veri üreten dahili istihbaratın ve gerçek zamanlı izleme sistemlerinin kullanıldığı bir altyapı, verimsizliği ortadan kaldıran ve süreçleri hızlandıran bilgiler sunabilir. Bu şehirler ilgili verilerin yorumlanması ve analiz edilmesi sayesinde emisyonu azaltma, daha iyi sağlık ve verimli ulaşım sunma potansiyeline sahiptir.

Deloitte  tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise dünyadaki verilerin yüzde 80’den fazlası son birkaç yıl içerisinde üretildi. Bu da her geçen gün verilerin devasa şekilde arttığı anlamına geliyor. Bu nedenle veri yönetimi, hem hükümetler hem de özel kuruluşlar için kritik önem kazanıyor.

Akıllı şehirlerin sunduğu fırsatlar sonsuz diyebileceğimiz kadar çok ve veri yönetimi de yeni akıllı şehir ekosistemlerindeki bağlantılı cihazlardan değer elde etmek için kilit önemde.

Veri miktarında yaşanan büyük artışı karşılamak için bulut bilişim, veri sanallaştırma ve veri analizleri gibi teknolojik çözümler yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde, yaygınlaşma oranı dikkate alındığında bulut bilişim en önde gelen teknolojilerden birisi. Gartner, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgelerinde bulut servislerinin 2016 yılında yüzde 18,3 oranında büyüdüğü ve gelecek yıllarda bu büyümenin daha da artacağı tahmininde bulunuyor.

Şehirlerin akıllı hale gelmesi için verilerin ihtiyaç duyulduğunda özgür bir şekilde taşınabilmesi ve paylaşılması da oldukça önemli. NetApp’ın sunduğu Data Fabric yapısı, dahili ve harici veri depolama genelinde bağlantılı cihazların yönetimini ve güvenli depolamayı mümkün hale getiriyor. Bu, faydalı bilgiler sunmayı amaçlayan tipik bir IoT projesinin gerekli kıldığı veri toplamanın, iletmenin, depolamanın, analizinin ve arşivlenmesinin temeli.

AralarındaAmazon Web Services, IBM Softlayer ve Microsoft Azure gibi hiper ölçeklendirici, global sistem entegratörleri ve bulut servis sağlayıcılarının da dahil olduğu dünyanın önde gelen birçok teknoloji şirketi ile güçlü işbirliklerimiz bulunuyor. Böylece akıllı şehirlerin özel ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştiriyoruz. İş ortaklarımızın oluşturduğu global ekosistemimiz kurum içi, bulut yakını veya bulut içi sistemlerde depolanmış verilerinyönetilmesini mümkün kılarak akıllı şehir yöneticilerine IoT platformları kurmalarına yardımcı oluyor.Bulutun sunduğu çeşitlilik, ölçeklenebilirlik, esneklik ve güvenilirlik kamu kuruluşlarının verimliliklerini ve analiz kabiliyetlerini artırırken maliyetlerini düşürmelerini de sağlıyor. Örneğin bu kuruluşlar herkese açık bir bulut sistemini tercih ederek farklı projeler için gerekli olan işlem gücünü azaltabiliyor veya artırabiliyor. Veri güvenliğinin öncelikli olduğu hassas iş yükleri için bulut servisleri maksimum güvenlik ve mahremiyet de sunabiliyor. Kamu kuruluşları, herkese açık bulut sistemleri için özel depolama kullanarak herkese açık bulutun esnekliğinden ve uygun maliyetinden faydalanabileceği gibi özel kurumsal depolamanın sunduğu performans, etkinlik ve güvenlikten de faydalanabiliyor.

Bölgesel olarak ele aldığımızda ise Dubai, akıllı şehre dönüşüm konusunda yürüttüğü büyük çaplı programlı ile öne çıkan şehirlerden birisi. 2013 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhemmed Bin Raşid El-Maktum, şehri daha verimli, güvenli ve çevre dostu yapacak akıllı şehir projesini duyurdu. O zamandan bu yana, Dubai Akıllı Şehir projesi için yasal düzenlemeler yapılmaya da devam ediliyor.

2015 yılının Ekim ayında Dubai Veri Kanunu duyuruldu. Böylece Dubai, açık ve paylaşımlı veriler ile yönetilen ve hem kamu hem de özel sektörün veri girişimlerine dahil olduğu ilk şehir oldu.

Buradaki Akıllı Şehir stratejisinde farklı alanlar için 100’den fazla girişim yer alırken hükümetin sunduğu 1.000 servisin akıllı servislere dönüştürülmesi de planlandı. Altyapıların ve milyonlarca bağlantılı cihazın mümkün kıldığı Akıllı Ekonomi, Akıllı Yaşam, Akıllı Yönetim, Akıllı Çevre, Akıllı İnsanlar ve Akıllı Mobilitenin olduğu bir geleceği doğru ilerliyoruz .

Akıllı Dubai’nin bir diğer yönü de mobilite olacak.  Veri sayesinde yöneticiler trafik sıkışıklığını en az seviyeye düşürebilecek. Örneğin mobil telefonlardan, trafik sensörlerinden, akıllı kartlardan ve park sensörlerinden toplanan veriler planlama için prediktif modellerin oluşturulmasında kullanılabilecek. Benzer şekilde, yol ve kavşaklardaki sensörler trafik akışını tespit edebilir ve bu bilgiler daha iyi trafik yönetimi için kullanılabilir. Son yıllarda, Dubai Yol ve Taşımacılık Otoritesi (RTA), şehir genelinde farklı ulaşım yöntemleri sunan mobil uygulamalar ve akıllı taşıma sistemleri geliştirdi.